Kategori: Planet

Jasad samawi yang mempunyai orbit dan mengelilingi bintang hosnya.